Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ...  52  (Далі)
  Все

І

Інформаційно-освітнє середовище дистанційної освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-освітнє середовище дистанційної освіти – сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, програмного і організаційно- методичного забезпечення, орієнтована на надання тим, хто навчається освітніх послуг.Інформаційно-пошукова система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-пошукова система – система, призначена для пошуку інформації в базі даних і всієї сукупності інформаційних ресурсів.ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА СЕП (ІПС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА СЕП (ІПС) (англ. information retrieval system of the EPS (IPS) [ˌɪnfəˈmeɪʃən rɪˈtriːvəl ˈsɪstɪm əv ðiː iː-piː-ɛs (aɪ-piː-ɛs)]) - складова СЕП що призначена для надання учасникам СЕП інформації про переказ коштів, виконаний ними через СЕП (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


Інформаційно-телекомунікаційна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-телекомунікаційна    система –    організаційно-технічна сукупність,  що  складається  з  автоматизованої  системи  та  мережі  передачі даних.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА (англ. information and telecommunication system [ˌɪnfəˈmeɪʃən ənd ˈtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈsɪstɪm]) - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле (джерело: Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР


Інформаційно-тематичний комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-тематичний комплекс – умовно інтегрована соціально- економічна освіта, побудована на базі окремого реального елемента невиробничої інфраструктури, що має особливе значення, з використанням сучасних   мережевих   інформаційних   технологій. Практично   являє   собою сукупність електронних, інших інфраструктурних і виробничих бізнес-рішень, що взаємодіють і розвиваються в єдиному віртуальному просторі даного елемента невиробничої інфраструктури.Інформаціологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаціологія – це унікальна наука про всі інформаційні явища, мікро й макродинамічні процеси безмежного Всесвіту.ІНФОРМАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ (англ. information [ˌɪnfəˈmeɪʃən]) - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


Інформація (информация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Повідомлення про щось. 2. Відомість про навколишній світ, процеси, події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймає людина, керуючі машини та інші системи.

Інформація (информация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Повідомлення про щось. 2. Відомість про навколишній світ, процеси, події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймає людина, керуючі машини та інші системи.


Сторінка: (Назад)   1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ...  52  (Далі)
  Все