Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  ...  52  (Далі)
  Все

І

Інформаційне забезпечення (информационное обеспечение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наявність інформації, необхідної для управління економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних систем.

Інформаційне забезпечення (информационное обеспечение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наявність інформації, необхідної для управління економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних систем.

Інформаційне обслуговування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційне обслуговування – надання інформації для підготовки і прийняття рішень, задоволення культурних, наукових, виробничих, побутових та інших потреб людини.ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. informational message [ˌɪnfəˈmeɪʃən(ə)l ˈmesɪʤ]) - інформація в електронній формі, що призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку (крім СЕП), має визначений формат
і технологію оброблення згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


Інформаційне середовище суспільства

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційне середовище суспільства – сукупність інформаційних ресурсів, інформаційно-комунікаційної інфраструктури, засобів інформатизації, інформаційних продуктів і послуг інформатизації, політичних, соціально- економічних і культурних умов реалізації процесів інформатизації, що дозволяє забезпечити істотне підвищення якості життя населення, соціально-політичну стабільність держави і перехід суспільства до сталого розвитку.Інформаційне суспільство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головні продукти виробництва – інформація та знання. Відмінними рисами інформаційного суспільства є: доступність необхідної інформації для всіх його членів,  здатність  суспільства  виробляти  всю  необхідну  для  його життєдіяльності інформацію, а також забезпечення всіх громадян засобами доступу до цієї інформації.Інформаційний підхід

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний  підхід  –  фундаментальний  метод  наукового  пізнання. Суть його полягає в тому, що у процесі вивчення будь-якого об’єкта, процесу чи явища в природі і суспільстві, в першу чергу виявляються і аналізуються найбільш характерні для них інформаційні аспекти, що визначають їхнє функціонування і розвиток.


Інформаційний аналіз

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний аналіз – вивчення документів та визначення обсягу сформованої і використаної інформації, а також розробка схеми документообігу і моделі інформаційних зв’язків.Інформаційний код

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний код – форма речовини або енергії, за допомогою яких переноситься інформація.Інформаційний колапс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний колапс – гіпотетичний стан мережевого інформаційного простору,   що   загрожує   його   стабільності   та   нормальному функціонуванню. Характеризується  різким  зниженням  пропускної  здатності каналів зв’язку. Виникає в ситуації, коли існуючі технології не в змозі передати наростаючі обсяги трафіку.
Сторінка: (Назад)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  ...  52  (Далі)
  Все