Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  52  (Далі)
  Все

І

Індивідуальний підхід

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний  підхід  –  основа гуманістичної  педагогіки.  Підхід,  що враховує особливості особистості, рівня розвитку, соціальних умов учня. Вкрай важливі принципи індивідуального навчання в корекційній педагогіці.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АКТ (англ. individual act [ˌɪndɪˈvɪdjʊəl ækt]) - акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк (джерело: Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV


Індивідуальний графік навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний графік навчання – план навчання студента, що розробляється на кожен семестр на основі індивідуального навчального плану.Індивідуальний навчальний план

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний навчальний план – навчальний план, складений для конкретного учня на весь період навчання.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ РАХУНОК (англ. individual retirement account [ˌɪndɪˈvɪdjʊəl rɪˈtaɪəmənt əˈkaʊnt]) - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів (джерело: Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV


Індивідуальний розвиток

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний розвиток – процес формування індивіда.Індивідуальний стиль педагогічної діяльності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності – цілісна система операцій, що забезпечує ефективну взаємодію вихователя з вихованцями і визначається цілями, завданнями професійної діяльності, властивостями різних рівнів індивідуальності педагога (ритмом діяльності, спілкування тощо). Структура  індивідуального  стилю  педагогічної  діяльності  охоплює мотиваційно-оцінний, змістово-когнітивний, операційно-діяльнісний компоненти.
ІНДИКАТИВНА СТАВКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТИВНА СТАВКА (англ. indicative rate [ɪnˈdɪkətɪv reɪt]) - рекомендований Національним банком розмір процентних ставок банків щодо проведення ними операцій із залучення та розміщення коштів


Індикативне планування (индикативное планирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
недирективне, пожадливе, орієнтоване планування на державному рівні з метою надання допомоги господарським суб’єктам орієнтуватися в ситуації, виходячи з бачення економічного майбутнього державними органами і залученими науковими організаціями.

Індикатор (индикатор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
орієнтований економічний показник, вимірник, що дає змогу певною мірою передбачити, в якому напрямі слід очікувати розвиток економічних процесів.


Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  52  (Далі)
  Все