Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  52  (Далі)
  Все

І

Індекси котирування біржових курсів (индексы котировки биржевых курсов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відносні кількісні показники, що відображають курси найважливіших цінних паперів за узагальненими розрахунками на даний момент відповідно до кон’юнктури ринку.

Індекси фондові (индексы фондовые)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показники, що характеризують зміну біржового курсу цінних паперів на певну дату.

ІНДЕКСНИЙ КОШИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДЕКСНИЙ КОШИК (англ. index basket [ˈɪndeks ˈbɑːskɪt]) - сукупність цінних паперів у відповідних співвідношеннях, на підставі якої розраховується індекс фондової біржі відповідно до зареєстрованих Комісією правил фондової біржі


Індивідуалізація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуалізація (франц. individualisation, від лат. individuum – неподільне) навчання – організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, яка дає змогу створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного.Індивідуалізація навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуалізація    навчання –    організація    процесу    навчання,    яка передбачає його модифікацію відповідно до потреб студента.
Індивідуальна освітня траєкторія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальна освітня траєкторія – послідовність (блок) освітніх програм, навчальних дисциплін, а також засобів навчання і часу їх застосування в навчальному процесі, вибудувана в певній логіці відповідно індивідуальними психофізіологічними  особливостями  учня,  яка  веде  до  гарантованого одержання ним знань і вмінь, які визначаються державним освітнім стандартом.Індивідуальна трудова діяльність (индивидуальная трудовая деятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
суспільно корисна приватна діяльність громадян з метою отримання додаткових доходів; підприємницька діяльність окремих громадян, що здійснюється без залучення найманої праці.

Індивідуальне навчальне планування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальне навчальне планування – визначення освітньої траекторії студентом з можливістю вибору навчальних дисциплін і складання власних графіків їх освоєння.Індивідуальний комп’ютерний тренінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний  комп’ютерний  тренінг  –  індивідуальні  заняття студентів з навчальною комп’ютерною програмою.Індивідуальний освітній маршрут

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Індивідуальний  освітній  маршрут  –  орієнтація  на  пошук індивідуальних моделей соціалізації, що сприяють використанню внутрішніх сутнісних сил і можливостей конкретної людини; надання дитині та її сім’ї права обирати навчальні програми й заклади з урахуванням інтересів і проблем, індивідуальності дитини.
Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  52  (Далі)
  Все