Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ(англ. Deposit Guarantee Fund [dɪˈpɒzɪt ˌgærənˈtiː fʌnd ]) - установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 No 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 50. – Ст. 564).Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «фізична особа», «неплатоспроможний банк», «ліквідація банку»


ФЛОАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФЛОАТ(англ. float [ fləʊt ])- сума вартості (фішки + готівка), що знаходиться на гральному столі у казино


ФІШКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШКИ(англ. chips [ ʧɪps ])- касові інструменти. Видані казино і використовуються замість готівкових грошей в іграх між казино і гравцем. Фішки круглі із позначками їх вартості та найменуванням казино і обертаються в казино


ФІШИНГОВИЙ САЙТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ САЙТ(англ. phishing site [ˈfɪʃ.ɪŋ saɪt])- шахрайський сайт, який під виглядом надання неіснуючих послуг або маскуючись під веб-сторінки відомих організацій виманює у Інтернет-користувачів паролі, реквізити платіж-них карток та іншу конфіденційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознав-ства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ(англ. phishing email [ˈfɪʃ.ɪŋ ˈiːmeɪl])- лист-звернення шахраїв, яке містить посилання на точну копію офіційної web-сторінки банку, платіжної системи чи компанії (джерело: Основи платіжного картознавства: посіб-ник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШИНГ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГ(англ. phishing [ˈfɪʃ.ɪŋ])- один з методів шахрайства з використанням соціальної інженерії, який полягає в тому, що зловмисники, імітуючи діяльність реально існуючих компаній та банків-емітентів та використовуючи не голосові засоби комунікації, під різними приводами намагаються от-римати (виманюють) у держателів платіжних карток карткові реквізити та іншу конфіден-ційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.).


ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ(англ. fiscal risks [ˈfɪskəl rɪsks])- ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Мі-ністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 No 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за No 1021/27466 // Офіційний вісник України. – 2015. – No 60. – Ст. 2323)


ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ(англ. terrorist financing [ˈtɛrərɪst faɪˈnænsɪŋ])- фінансування проведення терористичних актів, терористів та терористичних організацій;- надання або збирання коштів будь-яким способом, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або знанням того, що вони будуть використовуватись для проведення те-рористичної діяльності ;- дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організа-ції) (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 25. – Ст. 131);- надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною ор-ганізацією;для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення теро-ристичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій


ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ(англ. financing of proliferation of weapons of mass destruction [faɪˈnænsɪŋ ɒv prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ˈwɛpənz ɒv mæs dɪsˈtrʌkʃən])- дії, які передбачають надання коштів та фінансових послуг з метою їх використання (повністю або частково) для виробництва, купівлі, володіння, розробки, експорту, транскор-донного переміщення, посередницької діяльності, транспортування, передачі, накопичення або застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї і засобів її доставки, включаючи матеріали, які до них відносяться (технологія та продукція подвійного призначення, яка використовується у протизаконних цілях), в порушення національного законодавства або міжнародних зобов’язань (джерело: FATF Report: Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf);- дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції


ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ]

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ](англ. recruitment financing [rɪˈkruːtmənt faɪˈnænsɪŋ])- будь-які кошти, що використовуються, в активний чи пасивний спосіб, для вербування членів до терористичної організації або для сприяння її цілямСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все