Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за зростанням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за спаданням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  770  (Далі)
  Все

Аквізиція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аквизиция) – діяльність зі скуповування акціонерами (групою акціонерів) акцій окремих підприємств з метою повного заволодіння ними.


Акорд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акорд) – домовленість сторін про умови виконання певних двосторонніх зобов’язань.


Акордна оплата праці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккордная оплата труда) – форма відрядної оплати праці, за якої загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної роботи (акорд) на підставі реальної обгрунтованості норм виробітку, витрат необхідного часу роботи і відрядних розцінок на окремі види робіт або операцій. Нараховану суму виплачують за умови якісного виконання всього комплексу запрограмованих робіт.


Акредитив

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив) - платіжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження іншій кредитній установі за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар чи виплатити пред'явнику А. визначену суму грошей. Розрізняють грошові і товарні А. Товарний А. використовується під час розрахунків між продавцем і покупцем у внутрішньому та зовнішньому торговельних оборотах. Він може бути поштовим або телеграфним. відкличним або невідкличним.Грошовий А. – це доручення про виплату грошей одержувачу протягом передбаченого строку за виконання умов, визначених А.


Акредитив авізований

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив авизированный) – акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без зобов’язання з боку авізую чого банку.


Акредитив грошовий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив денежный) – видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в інших банках протягом зазначеного часу.


Акредитив компенсаційний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив компенсационный) – форма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою акредитиву компенсаційного використовують два акредитиви. Перший (головний) акредитив за дорученням іноземного покупця його банк виставляє бенефіціарові, який є посередником. Другий – за дорученням бенефіціара-посередника його банк виставляє бенефіціарові, який є постачальником товарів.


Акредитив неподільний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив неделимый) – акредитив, яким передбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завершення поставки у певному обсязі, передбаченому угодою.


Акредитив непокритий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив непокрытый) – акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у платника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання банківського кредиту.


Акредитив переказний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив переводной) – акредитив, який може бути переданий для будь-яких розрахунків іншій особі.Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  770  (Далі)
  Все