Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за зростанням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за спаданням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

Агенти-резиденти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агенты-резиденты) – іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, тобто фірми, що здійснює імпортні операції за його рахунок. Окрім агентських, вони надають широке коло послуг щодо зберігання товарів іноземних постачальників і забезпечення їх реалізації. Для цього здійснюють ряд маркетингових функцій.


Агентство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентство) – 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації чи установи, що представляє інтереси, веде справи, виконує доручення цієї структури у певному регіоні держави чи за її кордонами.


Агентські операції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентские операции) – торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов’язаних із купівлею-продажем товарів, цінних паперів, нерухомості, які здійснюються за дорученням однієї сторони (принципала) іншою стороною (агентом) від імені й коштом принципала.


Агресивні цінні папери

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрессивные ценные бумаги) – перспективні цінні папери зі зростаючим курсом відповідно до кон’юнктури ринку. Закуповуються у зв’язку зі зростанням попиту й намірами одержання значних сум прибутків. Проте купівля таких паперів пов’язана з певним ризиком.


Агрегатний індекс цін

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрегатный индекс цен) – узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Найчастіше використовується в аналізі та прогнозуванні динаміки цін товарів. Залежно від завдань аналізу обчислюють агрегатний індекс цін усіх видів товарів народного споживання (загальний агрегатний індекс) або окремих груп товарів (груповий агрегатний індекс).


Агрегація ринку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрегация рынка) – об’єднання всіх або окремих сегментів товарного чи регіонального ринку з метою розширення сфери впливу на ринки, а також для кращого аналізу його кон’юнктури чи прогнозування розвитку.


Агрегування економічних показників

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

показників (агрегирование экономических показателей) – об’єднання, укрупнення економічних показників (інформації) за певними ознаками. Застосовується у плануванні, статистичній звітності \, економічних моделях тощо.


Адаптація товару

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптация товара) – передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого регіону, місцевості, а також шляхом застосування активних, ефективніших методів організації торгівлі.


Адаптований маркетинговий комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптированный маркетинговый комплекс) – маркетингова стратегія, що використовується в міжнародному маркетингу. Її суть полягає у пристосуванні елементів маркетингового комплексу до особливостей цільового зарубіжного ринку, її реалізація пов’язана з додатковими витратами, однак дозволяє охопити більшу частину ринку та отримати більший прибуток.


Адвокат-канали

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адвокат-каналы) – представники розподільчих товаропровідних каналів, торгові представники підприємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв’язки і вихід на представників цільової аудиторії споживачів, покупців.Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все