Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за зростанням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за спаданням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  770  (Далі)
  Все

Аналітичний облік

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аналитический учет) – детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявність основних фондів та обігових коштів і джерел їх формування на аналітичних (бухгалтерських) розрахунках. Аналітичний облік коштів здійснюється в грошовому виразі, а засобів виробництва – в натуральному і грошовому вираженнях для забезпечення контролю за виробничим процесом та станом розрахунків для збереження майна тощо.


Аннуїтети

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аннуитеты) – різновид державної довгострокової позички, за якою кредитор отримує щорічний прибуток (ренту), що встановлюється з урахуванням сплати боргу разом із відсотками. А. поділяються на строкові і довічні. За строковим А. право кредитора обмежується визначеною кількістю років та може передаватися іншим особам. За довічним А. закінчення сплати ренти пов'язане зі смертю власника.


Анонімне акціонерне товариство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анонимное акционерное общество) – акціонерне товариство з акціями на пред’явника.


Анонімний рахунок

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анонимный счет) – банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпорядитися коштами його без встановлення банком особистості вимагача. Найбільшого поширення набув номерний рахунок, коли його уповноважена особа ідентифікується за допомогою номера, що вказаний у документі, виданому банком клієнту, про факт укладення договору номерного рахунку.


Антидемпінгове мито

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговая политика) – різновид мита, що забезпечує захист внутрішнього ринку від ввозу товарів за демпінговими цінами. Береться з імпортних товарів, що реалізуються за низькими цінами або ввозяться з країн, які субсидують експорт.


Антидемпінгове розслідування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговое расследование) – розслідування, що проводиться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх на зовнішній ринок за демпінговими цінами. За результатами розслідувань застосовуються антидемпінгові та компенсаційно-митні розслідування.


Антидемпінгова практика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговая практика) – порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положення на ринку, яке дозволяє обмежити доступ на нього іншим виробникам, диктувати ціни та інші умови комерційної діяльності.


Антимонопольний комітет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антимонопольный комитет) – державний орган, підпорядкований ВР України. Його основними завданнями є здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, реалізація заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень.


Антреприза

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антреприза) – ризиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької діяльності.


Апарат управління

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аппарат управления) – окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, галузей, організацій, фірм.Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  770  (Далі)
  Все