ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ(англ. securities of the joint investment institution [sɪˈkjʊərɪtiz ɒv ðə ʤɔɪnt ɪnˈvɛstmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду

» Термінологічний словник