Євровалюти (евровалюты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти в іноземній валюті, що нагромадились в банках європейських країн і використовуються для розрахунків за межами країн-емітентів цієї валюти.

» Термінологічний словник