ІСТОТНА УЧАСТЬ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІСТОТНА УЧАСТЬ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ (англ. substantial participation in the Central Depositary [səbˈstænʃəl pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən ɪn ðə ˈsentrəl dɪˈpɒzɪtərɪ]) - пряме та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави та Національного банку України) самостійно чи разом з пов’язаними особами 1 і більше відсотками статутного капіталу Центрального депозитарію (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI

» Термінологічний словник