ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ - [лат. juris prudentia, від jus (juris) — право і prudentia — знання, наука] — букв, знання права. Термін вживається у значенні як юридичної науки, так і сфери практичної юридичної діяльності. В наук, аспекті він близький до терміна «правознавство».

» Термінологічний словник