Сервіси Інтернет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Сервіси Інтернет – процеси обслуговування об’єктів Інтернет. Сервіси надаються   користувачам,   програмам,   системам,   рівням,   функціональним блокам. Найбільш поширеними видами є: зберігання даних, передавання повідомлень   і   блоків   даних,   електронна   та   мовна   пошта,   організація   і управління діалогом партнерів, надання з’єднань, проведення сеансів, відео- сервіс. Сервіс здійснюють мережеві служби.


» Термінологічний словник