Learning time

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Learning  time –  термін  (часнавчанняКількість  годин,  яка  потрібна середньому студентові для досягнення підсумків навчання і отримання кредитів за наслідками контролю знань.


» Термінологічний словник