Імперативний (лат. imperativus – наказовий, владний) характер взаємин у педагогічній системі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Імперативний (лат. imperativus – наказовий, владний) характер взаємин у педагогічній системі – характер взаємин між вихователем і вихованцями за моделлю суб’єкт-об’єктної взаємодії, що передбачає точне і беззаперечне виконання  дитиною  всіх  вимог  дорослого,  сліпе  підкорення  формальним нормам і правилам поведінки.


» Термінологічний словник