Ціна закупівельна (цена закупочная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціни, за якими сільськогосподарські підприємства продають державі вироблену ними сільськогосподарську продукцію. Структура Ц.з. близька до структури оптових цін підприємства і включає в себе витрати на виробництво продукції та нормативний прибуток.

» Термінологічний словник