Трудовий колектив (трудовой коллектив)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність працівників підприємства, компанії, організації, об’єднаних загальною метою досягнення певних кінцевих результатів своєї суспільної діяльності.

» Термінологічний словник