Трудова дiяльнiсть (трудовая деятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реалiзацiя цiльової функцiї, сформованої потребами суспiльства, здiйснювана у певнiй органiзацiйно-правовiй формi господарювання.

» Термінологічний словник