Серія (серия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2 .група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять.

» Термінологічний словник