Міграція капіталу (миграция капитала)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
переміщення капіталу з одних країн в інші, чи з однієї галузі економіки в іншу з метою більш ефективного його вкладання.

» Термінологічний словник