Кінцевий продукт (конечный продукт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
узагальнюючий показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді.

» Термінологічний словник