Забезпечення кредиту (обеспечение кредита)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
товарно-матеріальні цінності, які служать кредиторові заставою повного і своєчасного повернення боржником одержаних у позику засобів та оплати йому належних процентів. Кредит забезпечують: відповідні гарантії, документи, наявні депозити, комерційні векселі тощо.

» Термінологічний словник