Забалансові операції (забалансовые операции)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
операції за балансовими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банківської звітності і цінних паперів, операції зі зберігання грошей і цінностей (складські операції).

» Термінологічний словник