Євродолар (евродоллар)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
долари США, що нагромадились на рахунках юридичних і фізичних осіб в іноземних банках і використовуються для депозитно-позичкових операцій на міжнародному ринку позичкових капіталів.

» Термінологічний словник