Євровалюти (евровалюты)

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
кошти в іноземній валюті, що нагромадились в банках європейських країн і використовуються для розрахунків за межами країн-емітентів цієї валюти.

» Термінологічний словник