Євровалюти (евровалюты)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
кошти в іноземній валюті, що нагромадились в банках європейських країн і використовуються для розрахунків за межами країн-емітентів цієї валюти.

» Термінологічний словник