Євровалюти (евровалюты)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
кошти в іноземній валюті, що нагромадились в банках європейських країн і використовуються для розрахунків за межами країн-емітентів цієї валюти.

» Термінологічний словник