ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(англ. professional development [prəˈfɛʃənl dɪˈvɛləpmənt])
- набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань

» Термінологічний словник