ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 2

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:08)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(англ. professional development [prəˈfɛʃənl dɪˈvɛləpmənt])
- набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань

» Термінологічний словник