ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:08)

ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (англ. cash equivalents [kæʃ ɪˈkwɪvələnts]) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Е. г. к. є різновидом фінансових інвестицій, що відображаються на рахунку 35 «Короткострокові фінансові інвестиції». Е. г. к. утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, а не для інвестиційних цілей. Для того, щоб інвестицію можна було визначити як Е. г. к., вона повинна вільно конвертуватися у відповідну суму грошей та характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Прикладом Е. г. к. можуть бути казначейські векселі, а також депозитні сертифікати з терміном погашення до 3 місяців. Таким чином, інвестиція визначається, здебільшого, як Е. г. к. тільки в разі короткого строку погашення (протягом трьох місяців або навіть і 246 Е менше з дати придбання). Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу Е. г. к., якщо вони не є за сутністю Е. г. к., наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу

» Термінологічний словник