ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:08 PM)

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (англ. Prosecutor General’s Office of Ukraine [ˈprɒsɪkjuːtə ˈʤenərəlz ˈɒfɪs əv juːˈkreɪn]) - орган прокуратури вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури (джерело: Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12).

» Термінологічний словник