РЕДЕМАРКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

РЕДЕМАРКАЦІЯ - (франц. rectemarcation, від re... — префікс, що означає поновлення або повторення, і demarcation — розмежування) — перевірка та відновлення лінії держ. кордону на місцевості й позначення її прикорд. знаками на підставі діючих договір, док-тів. Передбачає перевірку раніше проведеної демаркації кордонів, ремонт або відновлення зруйнованих або пошкоджених прикорд. знаків, заміну знаків одного типу знаками ін. типу, встановлення дод. знаків тощо. Р. здійснюється спец, змішаними редемаркаційними комісіями, що призначаються за домовленістю прикорд. д-вами. Змішана редемаркац. комісія складає новий протокол опису кордону, карти з його позначенням, а також протоколи на прикорд. знаки зі схемами. Нові док-ти підлягають затвердженню згідно з чин. внутр. зак-вом кожної сторони. Іноді в процесі Р. виникає необхідність випрямлення кордону на окр. ділянках або встановлення іншого, зручнішого проходження кордону, що приводить до обміну невел. ділянками території між прикорд. д-вами (зокрема, д-ви можуть домовитися про проходження нового кордону на ділянках прикорд. річок у зв'язку зі змінами в їх руслі). В таких випадках, якщо до прикорд. д-в відійдуть неоднакові за площею та якістю території, змішані редемаркаційні комісії визначають тер. компенсацію сторонам і складають протокол, який затверджується уповноваж, інстанціями прикорд. держав. Сторони можуть домовитися здійснювати Р. регулярно через визначений проміжок часу, особливо на річкових ділянках кордону, де найчастіше відбуваються втрата прикорд. знаків, зміни у руслі річок, утворення або розмив островів. Порядок Р. регулюється двостор. договорами 394 між прикорд. д-вами (напр., Договором між Україною та Словацькою Республікою про спільний держ. кордон 1993).

» Термінологічний словник