РЕЄСТРАЦІЯ І ПУБЛІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

РЕЄСТРАЦІЯ І ПУБЛІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ - міжнародною організацією — передбачений нормами міжнар. права порядок ведення реєстру та офіц. оприлюднення договорів міжнародних з метою їх обліку, контролю і надання юрид. сили. Є інститутом міжнар. права, призначення якого полягає у забезпеченні відкритої дипломатії. Статут Ліги Націй передбачав обов'язковість реєстрації та публікації договорів, укладених сторонами - членами Ліги, причому за відсутності реєстрації договір втрачав силу (ст. 18). На практиці, а також у Лізі Націй сформувалася звичаєва норма: незареєстрований договір набував чинності й обов'язкової сили, але на нього не можна було посилатися в органах Ліги. Інститут реєстрації застосовано в Статуті ООН. Його ст. 102 передбачає, що: «1. Будьякий договір і будь-яка міжнародна угода, укладені будь-яким членом Організації після набуття чинності цього Статуту, мають бути за першої можливості зареєстровані в Секретаріаті та ним опубліковані. 2. Жодна зі сторін у будь-якому такому договорі або міжнародній угоді, не зареєстрованих згідно з пунктом 1 даної статті, не може посилатися на такий договір або угоду в жодному з органів Організації Об'єднаних Націй». Починаючи з 1945 року численні міжнар. універсальні та регіональні організації ведуть реєстрацію договорів, які мають відношення до їх діяльності. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 (ст. 80) підтверджує правило про необхідність реєструвати і публікувати в Секретаріаті ООН договори, які набули чинності, навіть якщо сторони цих договорів не є членами Організації Об'єднаних Націй. Неопубліковані міжнар. договори не визнаються органами міжнар. правосуддя, передусім Міжнародним судом ООН.

» Термінологічний словник