Usenet

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Usenet (USEer NET work) – групи новин Інтернет. Одна із найстаріших форм „колективної електронної пошти”.

» Термінологічний словник