Якість освіти

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Якість освіти – рівень освітньої послуги, що задовольняє очікуванням споживачів  (студентів,  їх  батьків,  роботодавців  і  суспільство  в  цілому). Залежить   від   наступних   груп   факторів:   задатків   (здібностей)   тих,   хто навчається, компетенції викладацького складу і освітнього середовища, створених навчальним закладом.

» Термінологічний словник