Якість інформації

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язках для досягнення цілей, що стоять перед користувачем, при реалізації тих чи інших видів    діяльності. До    складу    найбільш    загальних    параметрів    входять: достовірність, своєчасність, новизна, цінність, корисність, доступність.

» Термінологічний словник