Юзер

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

Юзер – користувач комп’ютера.

» Термінологічний словник