Час проходження курсу

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Час проходження курсу – кількість часу, необхідного для проходження навчального курсу.


» Термінологічний словник