Хакер

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Хакер – користувач, який вторгається в програмне забезпечення з метою крадіжки,  спотворення  або  псування  даних. Дії  хакера  переслідуються  за законом.


» Термінологічний словник