Уанет

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Уанет – український сегмент Інтернету. Містить сайти українською та російською мовами, фізично розміщені на мережевих ресурсах, розташованих на території України, і зарубіжні сайти, що змістовно пов’язані з Україною. Часто термін використовується для позначення сайтів, що знаходяться в доменній зоні .Ua. Відноситься не тільки до самих сайтів, а й до технічних засобів (серверів, каналів і т. ін.), що використовуються для їх підтримки, а також   до   людей,   так   чи   інакше   з   ними   пов’язаних   –   українських адміністраторів,  співробітників  компаній,  що  підтримують  сайти  і користувачів.

» Термінологічний словник