Технологія навчання

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання соціального і (або) професійного досвіду в процесі навчання.


» Термінологічний словник