Технологія навчання

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання соціального і (або) професійного досвіду в процесі навчання.


» Термінологічний словник