Технології відкритого та дистанційного навчання

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Технології  відкритого та  дистанційного  навчання  – діляться на дві групи:  неінтерактивні  (надання  навчально-методичних  матеріалів  у друкованому вигляді на аудіо- та візуальних носіях або СD-RОМ) та інтерактивні (комп’ютерні), наприклад, відеоконференції, мультимедіа, електронна пошта тощо.


» Термінологічний словник