Gateway

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Gateway   (шлюз) -   вузол,   який   з’єднує   мережі.   При   налаштуванні підключення до Інтернету необхідно правильно вказати адресу шлюза.


» Термінологічний словник