Dial

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

Dial  -  up  user  -  користувач  комутованого  [телефонного,  модемного] з’єднання, що працює по телефонній лінії.

» Термінологічний словник