Dial

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Dial  -  up  user  -  користувач  комутованого  [телефонного,  модемного] з’єднання, що працює по телефонній лінії.

» Термінологічний словник