Dial

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Dial  -  up  user  -  користувач  комутованого  [телефонного,  модемного] з’єднання, що працює по телефонній лінії.

» Термінологічний словник