Detailed

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Detailed - детальна форма подання інформації, найчастіше на панелях налаштування програм та у запитах до пошукової системи.


» Термінологічний словник