Cybermall

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Cybermall   -   WWW-сервер,   який   використовується   для   онлайнової торгівлі кількома організаціями.


» Термінологічний словник