Contact hour

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Contact hour – контактні (аудиторні) години. Період часу в 45-60 хвилин навчального процесу при безпосередньому контакті між викладачем і особою, що вчиться, або групою осіб.


» Термінологічний словник